Hur många samer finns det i Sverige?

by Jakob Holmgren
sweden

Samer räknas till Sveriges ursprungsbefolkning. Förutom i vårt land finns samer i Norge, Finland och Ryssland. Det geografiska området kallas för Sapmi. Totalt räknar man med att det finns mellan 80 000 och 100 000 samer i hela världen, men hur många samer finns det i Sverige? 

Förvånande nog ger inte folkräkning något exakt besked. Det uppskattas dock att det finns mellan 20 000 till 40 000 samer i Sverige. Anledning till detta spann beror på om personer med samiskt påbrå betecknar sig som same eller inte. 

Hur många renskötande samer finns det i Sverige?

Förutom att samerna är ett kulturfolk med urgamla traditioner, så har de alltid ägnat sig åt renskötsel. Den som inte är same själv, kan uppleva att samerna betraktar renen med stor kärlek och nästan som ett heligt djur.

Hur många renägande samer det finns i Sverige är cirka 4 600 st. Som renägare räknas den som har minst en ren. En betydande del, eller cirka fyrtio procent, av svenska renägare är kvinnor.

Att fråga en same hur många renar hon eller han har, betraktas som mycket ohövligt. Det uppfattas integritetskränkande och som att fråga hur mycket en person har på banken.

Hur försörjer sig samer?

Vi vet ungefär hur många samer det finns i Sverige och hur många av dem som är renägare. Vi kan notera att mellan 12 till 25 procent av samerna bedriver renskötsel på ett eller annat sätt. Andra områden som ger inkomster för samer är jakt och fiske.

Naturligtvis finns det också många människor med samiskt ursprung som inte bor inom Sapmi-området. De kan naturligtvis ändå äga renar men driften läggs ut på professionella renskötare. 

Utvecklingen för samer under 1900-talet

Liksom många andra kulturfolk har samerna utsatts för en förnedrande och diskriminerande behandling av övriga befolkning. Under början av 1900-talet gjordes rasbiologiska studier av samer med bland annat skallmätningar. Samernas rätt att tala sitt eget språk i skolan har också ifrågasatts. Idag är samiska erkänt som ett av Sveriges minoritetsspråk.

Majoritetsbefolkningen har i många avseende ändrat sin attityd till samer. Ändå har många samer fjärmat sig från sin samiska kultur och ibland bytt namn. Skattningar om hur många samer det finns i Sverige idag, kan därför ha en betydande felmarginal.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy