Hur många vargar finns det i Sverige?

by Jakob Holmgren
wolves

Vargar älskas inte av alla människor. Speciellt inte av de som har husdjur och som riskerar att få sina djur rivna och dödade av vargar. Enligt beräkningar från Naturvårdsverket finns det idag 460 vargar i Sverige. Uppskattningarna är dock ganska osäkra och det kan finnas upp till närmare 600 vargar. 

Hur många vargar finns det i Sverige och var finns de? I första hand finns vargarna i mellersta Sverige. Vargar började att återetableras i landet i början av 1980-talet och då främst i Värmland. Sedan dess har enstaka vargar kunnat återfinnas till och med så långt söderut som i Skåne. 

Hur många vargar fanns det i Sverige 2014

De inventeringar som gjorts av antalet vargar är osäkra och mycket omdiskuterade. För år 2014 uppges antalet vargar ligga mellan 330 och 540 stycken. En stor spännvidd! Förespråkarna för vargar anser att det finns för få vargar, och bland andra jägarorganisationer anser att det finns för många vargar.

Hur många vargar får det finnas i Sverige?

Enligt Naturvårdsverket skall det finnas minst 300 vargar i Sverige. Bedömningen är då att det finns en gynnsam bevarandestatus för arten. Det finns dock risk för att vargstammen har inslag av för mycket inavel. Förespråkarna för vargen menar att nya vargstammar ska få möjlighet att etablera sig i Sverige. I första hand behöver nya vargar komma in från Finland.

Får man jaga varg i Sverige?

Det är inte enkelt att besvara frågan ungefär hur många vargar finns det i Sverige? Olika intressegrupper har olika uppfattningar om vargstammens storlek. Vargen är generellt fridlyst men det förekommer sannolikt en viss olaglig tjuvjakt. Samtidigt är en mycket begränsad licensjakt tillåten. Länsstyrelserna har år 2022 beslutat att 33 vargar får skjutas. Syftet med licensjakten har då varit att skydda tamdjur och renar. 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy