Hur sänker man kreatinin?

by Rickard Hernell
Kreatin gym

Kreatinin bildas i kroppen när musklernas energireserv bryts ner. Den som har en stor muskelmassa har ofta en högre mängd kreatinin i kroppen. Även den som nyligen ätit stora mängder kött kan tillfälligt ha ett högt kreatininvärde. Kreatininet lämnar sedan kroppen via njurarna med urinen. Att mäta kreatininvärdet i blodet kan därför snabbt visa om njurarna fungerar bra.

Om du fått veta att du har ett kreatininvärde som ligger över normalvärdet så undrar du säkert – hur sänker man kreatinin? Svaret på den frågan är att det beror på. Utöver stor muskelmassa och intag av kött kan högt kreatinin bero på olika saker. Om du är uttorkad eller om det finns ett stopp i njurarna (t.ex. njursten) eller om du har mycket förstorad prostata kan kreatininvärdet öka.

För att säkert veta om det höga kreatininvärdet beror på något fel på njurarna, och om man behöver se till att sänka det, måste fler prover tas.

Risk att dialys behövs

Hur behandlas högt kreatinin? Människor som konstaterats ha njursvikt får ofta förhållningsregler kring sin kost. Kronisk njursvikt är en allvarlig sjukdom, som med tiden leder till att den sjuke behöver dialys. Dialys är ett medicinskt sätt att filtrera blodet såsom njurarna annars skulle gjort. Det måste göras flera gånger i veckan under flera timmar på sjukhus.

För att så länge som möjligt klara sig utan dialysbehandling rekommenderas människor med kronisk njursvikt att äta särskild mat. Beroende på i vilket stadium i sjukdomen är rekommenderas du olika typer av dieter. Det är därför viktigt att all typ av ändring av kosten sker i samråd med läkare och dietist.

Mat att undvika vid njursvikt

De näringsämnen som ska regleras i de olika stadierna av njursvikt är protein, kalium och fosfor. Om du rekommenderats mat med mindre mängd protein kommer du ha svårare att få i dig tillräckligt med energi vilket leder till att du blir undernärd. Det är därför viktigt att följa de rekommendationer som din dietist ger för att du ska få i dig det du behöver.

Vad gäller njursvikt och att dricka vatten eller annan dryck, kan det i vissa fall vara så att läkaren sätter en gräns för hur mycket vätska du max bör få i dig varje dag. Det beror på att njurarna inte längre klarar av att filtrera ut tillräckligt stora mängder ur kroppen med urinen. Då kommer du samla på dig vätska i kroppen och blir svullen. Det påverkar även hjärtat och lungorna.

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy