En titt på OMX utveckling 2023: trender, utmaningar och möjligheter 

by Rickard Hernell

OMX Stockholm 30 Index är en av de viktigaste indikatorerna som finns för att mäta prestationen för svenska börsnoterade företag. Genom att analysera OMXS30 kan vi få en inblick den svenska aktiemarknaden och ta del av de trender, utmaningar och möjligheter som kan uppstå under året. I den här artikeln går vi igenom relevanta fakta, samt information och händelser som kan påverka utvecklingen av OMX under 2023. 

Vad är ett index? 

Men vad är index egentligen, om vi ser till de mer konkreta aspekterna? Kortfattat är ett index en samling av värdepapper eller tillgångar som buntas ihop. Det används för att mäta och presentera hur en viss marknad, sektor eller ekonomi presterar. Om du till exempel är intresserad av stålindustrin kan du leta upp ett index som samlar företag inom ståltillverkning. 

OMX är ett index som samlar de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Det innefattar idag bland annat aktier från företag som AstraZeneca, Electrolux, Swedbank, Nordea och Volvo. På så sätt kan du få en överblick över den svenska ekonomin och hur aktiemarknaden mår. 

Trenden historiskt uppåtgående 

Om du zoomar ut på aktiediagrammet från OMX kan du se att indexet har varit i en uppåtgående trend sedan finanskrisen 2008. Marknaden har alltså gått stadigt uppåt, bortsett från några kortare dippar 2012 och 2015. I och med pandemin rasade OMX med över 30 % i mars 2020, men återhämtade sig snabbt och 2022 nådde indexet nya topprekord. Idag är OMX väldigt nära de höga nivåerna och en bra bit högre än det var innan pandemin slog till. 

Det kan man tolka som att det svenska börsindexet är i en fortsatt uppåtgående trend. Det finns dock en del faktorer som kan ändra på det, både inom Sverige och internationellt. 

Utmaningarna för OMX under 2023 

Hur världsekonomin mår spelar en stor roll för hur OMX presterar. Om du till exempel jämför OMX prisutveckling med det amerikanska S&P 500 märker du snabbt hur likt de rör sig. 

Under 2023 har nya utmaningar för världsekonomin uppstått som kan påverka OMX. Efter några år av pandemi, ekonomiska stöd och regeringar runt om i världen som tryckt mer pengar än någonsin står världen idag inför en rusande inflation. Högre priser och räntor leder till ökade kostnader för konsumenter, vilket minskar deras köpkraft. Det leder till att människor inte längre har samma möjlighet att spendera pengar, vilket gör att företag inte får samma intäkter. 

Vi har även ett krig som pågår på vår kontinent som bidrar till oro och problem för marknaden. Ukraina är en av världens största leverantörer av diverse livsmedel, produkter och material det nu är brist på som en följd av kriget. 

Samtidigt har Ryssland varit en stor energileverantör för länder runtom i Europa, vilket EU:s sanktioner har satt stopp för. Sanktionerna ledde till skyhöga energikostnader för företag och privatpersoner i hela Europa, vilket också sätter press på företag och på marknaden. 

Möjligheter för OMX under 2023 

Trots alla utmaningar som OMX står inför under det här året finns det även många möjligheter. Sverige har lyckligtvis inte varit speciellt beroende utav rysk energi, vilket gjort att vi klarat av krisen bättre än många andra länder. På grund av att vi säljer vår energi till andra europeiska nationer har dock elpriserna skjutit i höjden även här och brist har uppstått. 

Den värsta elkrisen verkar dock vara över och regeringen har dessutom delat ut elstöd till privatpersoner och företag runt om i landet. Det gör att vi ändå har en relativt stark köpkraft i Sverige, vilket är positivt för OMX.

Den svenska kronan har under en längre tid tappat i värde gentemot valutor som euro och dollar. Det behöver dock inte vara negativt, eftersom vi i Sverige exporterar mer än vi importerar. Många företag inom OMX arbetar främst med export och kronans svaga ställning gör att de får mer betalt för de varor de säljer. 

OMXS30 i spåkulan 

Det är omöjligt att säga hur den svenska aktiemarknaden kommer att utvecklas under året, eftersom det är så många faktorer som spelar in. Hur kriget i Ukraina utvecklar sig, vilken riktning inflationen tar och hur världsekonomin utvecklas, är alla saker som påverkar OMX. 

Det som kan sägas är att svenska företag inom indexet idag har en relativt stark position och ser avvaktande men positivt på framtiden. Beroende på vad som händer kan marknaden absolut gå nedåt, men den långsiktiga trenden pekar fortsatt uppåt. Huruvida 2023 blir ett positivt eller negativt år, är dock svårt att avgöra i dagsläget.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy