Hur Cobots Revolutionerar Sjukvården

by simon

Kollaborativa robotar, eller cobots som de ofta kallas, har revolutionerat tillverknings- och processindustrin sedan tekniken introducerades på marknaden. Robotarnas förmåga att arbeta sida vid sida med människor på ett säkert och effektivt sätt har ökat produktivitet och effektivitet i fabriker runt om i världen.

Nu har även sjukvården börjat implementera cobots i den vardagliga driften, vilket har tagit branschen till en helt ny nivå. I den här artikeln undersöker vi hur kollaborativa robotar används för att förbättra och effektivisera dagens sjukvård.

Användningsområden för cobots inom sjukvården

Ett av de mest framträdande användningsområdena för cobots inom sjukvården är inom kirurgi. Genom att låta robotar assistera kirurgerna kan operationstiden reduceras, vilket ökar chansen för en lyckad operation. De kan också användas för enklare ingrepp med hög precision. 

Cobots används också för att automatisera flera uppgifter som tidigare krävde en människa för att utföra. Till exempel kan de användas för att sortera mediciner och utrustning. Det minskar risken för mänskliga fel, ökar effektiviteten och frigör övrig personal till att fokusera på mer komplexa uppgifter.

Kollaborativa robotar inom rehabilitering

Det finns även ett stort användningsområde för cobots inom rehabilitering. Istället för att en sjukgymnast måste vara med och stötta vid fysiskt krävande övningar kan robotarmen med fördel göra det. Eftersom de är utrustade med sensorer och kameror samt är utvecklade för att anpassa sig och samarbeta med människor passar de perfekt för ändamålet.

Om du till exempel har skadat axeln och inte kan lyfta armen ordentligt kan roboten hjälpa dig med din rehabilitering. Du lyfter själv så högt det går, och robotarmen hjälper dig den sista biten. På så sätt kan du klara rehabiliteringen själv, utan att en sjukgymnast måste vara med och hjälpa dig.

Inom läkemedelsindustrin

Cobots implementeras även med fördel inom läkemedelsindustrin. De kan användas i allt ifrån tillverkning, förflyttning, packning och sortering och effektiviserar processen ordentligt. För ett läkemedelsföretag finns det många fördelar att använda sig av cobots.

Först och främst kan de utföra uppgifter som vanligtvis är farliga för människor. Vid tillverkningen av läkemedel kan det finnas vissa steg, ämnen och kemikalier som är farliga för människor. För att minimera risken för skador och arbetsplatsolyckor låter man då roboten att utföra uppgiften.

Om processen exempelvis kräver att giftiga kemikalier ska användas skickar man dit roboten istället för en arbetare. Roboten utför uppgiften på ett snabbt, effektivt och precist sätt utan någon risk för personskador. De kan även användas för att sortera, packa och förflytta läkemedel, eller utföra repetitiva och monotona arbetsuppgifter. 

En cobot – flera användningsområden

Bara för att ni har fler arbetsuppgifter som kan effektiviseras med en samarbetsrobot innebär det inte nödvändigtvis att ni behöver fler. Till skillnad från en traditionell industrirobot är en cobot nämligen enkel att förflytta och programmera om. På så vis kan ni låta en robot utföra flera olika uppgifter. 

På så vis slipper ni köpa en ny robot till varje arbetsuppgift, vilket är speciellt bra för mindre företag utan stora investeringskapital. Börja med en robot och använd den till flera arbetsuppgifter. Märker ni att det behövs går det alltid att skaffa en till. 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy