Hur många län finns det i Sverige?

by Jakob Holmgren
swedennn

Sverige består av olika län. Det är ett sätt att dela in landet på ett administrativt och politiskt sätt. Varje län har också ett eget kodnummer:
01 – Stockholms län
03 – Uppsala län
04 – Södermanlands län
05 – Östergötlands län
06 – Jönköpings län
07 – Kronobergs län
08 – Kalmar län
09 – Gotlands län
10 – Blekinge län
12 – Skåne län
13 – Hallands län
14 – Västra Götalands län
17 – Värmlands län
18 – Örebro län
19 – Västmanlands län
20 – Dalarnas län
21 – Gävleborgs län
22 – Västernorrlands län
23 – Jämtlands län
24 – Västerbottens län
25 – Norrbottens län

Om man ställer sig dessa frågor:
Hur många län finns det i Sverige 2016? Hur många län finns det i Sverige 2017? Hur många län finns det i Sverige 2018? Alla frågor har samma svar. Ända sedan 1998 finns det 21 län.

Svaret på frågan: hur många län och landskap finns det i Sverige?

Sverige är som sagt indelat i 21 olika län. Men det är inte samma sak som landskap. I vissa fall är gränserna dock samma för de båda.
Sverige har 25 landskap, vilka under medeltiden fungerade som egna små länder med egna lagar och styren. Nu för tiden kan de fortfarande ha egna vapen, vara hertigdömen för kungafamiljemedlemmar och ritas ut på kartor, men några andra märkbara betydelser finns inte kvar.

Landskapen delas även in i tre landsdelar:

1) Norrland – Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och Gästrikland.
2) Svealand – Dalarna, Värmland, Västmanland, Uppland, Närke och Södermanland.
3) Götaland – Dalsland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Småland, Halland, Skåne, Blekinge, Öland och Gotland.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy