Hur många samer finns det i Sverige?

by Jakob Holmgren
Hur många samer finns det i Sverige

Det finns 80 000 till 100 000 samer i världen. De flesta i ett område som kallas Sápmi. Detta område ligger dock inte bara i Sverige utan består också av Kolahalvön i Ryssland, norra Norges kust och inland samt nordligaste Finland. I Sverige ingår inte heller hela landet utan bara de nordligaste delarna ner till Idre. Det här området är inte bara geografiskt utan här finns också en kulturell och språklig gemenskap.

Hur många samer finns det i Sverige är en svår fråga att svara på, då vi i Sverige inte genomför folkräkningar på etnisk grund. Siffrorna blir också osäkra eftersom man inte vet hur många med samiskt påbrå som själva identifierar sig som samer.

På ett ungefär hur många samer det finns i Sverige: 20 000 till 40 000 samer i Sverige. De flesta av dessa bor i Sápmi. I Norrbottens och Västerbottens län samt efter fjällkedjan. Det bor dock samer över hela landet.

Hur många renskötande samer finns det i Sverige?

Många förknippar samer med renar. Och visst är det många samer som är beroende av renskötsel som inkomstkälla. Ungefär 2500-3000 stycken i Sverige. Dessutom har många fler samer ett renmärke och äger renar som de inte själva sköter om, utan de sköts av en yrkesverksam renskötare. Hur många på detta sätt renägande samer det finns i Sverige är runt 1500-2000 stycken. 40% av renägarna är kvinnor. Däremot är renskötaryrket mansdominerat och bara 18% av de gruppansvariga renskötarna är kvinnor. Ofta jobbar en man heltid med renskötseln och får hjälp av familj och släkt vid vissa tillfällen som renskiljning och slakt.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy